MUDr. Eva Svobodová

Praktický lékař pro děti a dorost - Hradec Králové

Informace pro pacienty


 

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

Posudek o zdravotní způsobilosti – LT, MŠ 150KČ
Posudek o zdravotní způsobilosti – LT, MŠ; mimo řádnou prohlídku 350KČ
Zdravotní očkovací průkaz – nové vystavení 200KČ
Potravinařský průkaz 200KČ
Posudek zdrav. způsobilosti k řízení mot.vozidel 400KČ
Posudek zdrav. způsobilosti ke vzdělávání 200KČ
Posudek zdrav. způsobilosti k TV a sportu 200KČ
Posudek zdrav. způsobilosti k TV a sportu; mimo řádnou prohlídku 350KČ
Vyplnění pojistky 250KČ
Podrobný výpis z dokumentace 250KČ
Zavedení naušnic 400KČ
svalový Taping, 1cm pásky 1KČ

Zdravotnické výkony
Zajištění a aplikace nehrazené vakcíny ze ZP 300Kč
Samostatná aplikace nehrazené látky ze ZP 300Kč

Sazba DPH ­ 21%

Zpět na úvod
 

ZÁKONNÉ ZMĚNY

Na základě zákona 373/2011 (o specifických zdravotních službách Hlava IV., Díl 1 – Posudková péče a lékařské posudky §41 – 52), dochází ke změně postupu při vyplňování:
* Posudků o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci
* Výpisů ze zdravotní dokumentace pro brigády
  • posudek nelze vystavit na počkání
  • pro jeho řádné vyplnění je potřeba dodat všechny aktuální zprávy ze specializovaných pracovišť (pokud se zde dítě léčí)
  • oznámit jakékoliv změny zdrav. stavu
  • přesnou specifikaci zotavovací akce
V případě, že výše zmíněné nebude dodáno – sděleno, není možné posudek vyplnit!

Na základě nařízení vlády 211/2010 o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání (ve znění vyhlášky 367/2012), dochází také ke změně postupu potvrzování přihlášek na výše uvedené školy. Posudek nelze vystvavit na počkání.

Pro řádné vystavení posudku k přihlášce je třeba dodat:
  • kód oboru vzdělávání
  • název oboru
  • přesnou adresu školy, IČO, zřizovatele školy – IČO
  • specifikaci oboru vzdělávání
  • dodat všechny aktuální zprávy ze spec. pracovišť
  • oznámit jakékoliv změny zdravotního stavu
Bez výše dodaných informací, nelze posudek vystavit! Zpět na úvod